Domyślna gałąź

master

92a293b345 · Merge pull request #19 from erciccione/translations · Zaktualizowano 8 miesięcy temu