Клон по подразбиране

master

92a293b345 · Merge pull request #19 from erciccione/translations · Последна модификация преди 8 месеца